Θέμα: ABOUND 720gr – PROSURE CHOCOLATE 4X220ml
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 10:22:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΤ446907Θ-ΛΨΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ABOUND 720gr – PROSURE CHOCOLATE 4X220ml – ΑΔΑ: 6ΓΤ446907Θ-ΛΨΒ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.