44/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑΞΙ

Περιγραφή: 44/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑΞΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ...
Περιγραφή: 

44/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑΞΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.

Κατηγορία: 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ