1 8 2022 Νόμος για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

ΦΕΚ 142/Α'/2022 (Άρθρα 33-36 και 38) (Γίνεται η προσθήκη των 15 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις 2022 Αύξηση δόσεων στις 120 για claw back 2021)

ΦΕΚ 142/Α'/2022

(Άρθρα 33-36 και 38)

(Γίνεται η προσθήκη των 15 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις 2022

Αύξηση δόσεων στις 120 για claw back 2021)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ