Θέμα: ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 13:14:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΚΘ46907Θ-23Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ – ΑΔΑ: ΨΖΚΘ46907Θ-23Ρ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.