Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης (Brief Guide – Digital Birth Registration)