Θέμα: ΧΕ-1099
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 14:50:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΘΑ46907Θ-Α9Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΧΕ-1099 – ΑΔΑ: 9ΒΘΑ46907Θ-Α9Η appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.