ΦΕΚ 3122-11.5.2023 τ.Β΄ – Προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Εξωτερικών …

γικών Κέντρων. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Generated by Feedzy