ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “172394-172397”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1) Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7)και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6)

Δείτε περισσότερα εδώ. The post ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “172394-172397”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1) Ενδοφθάλμ...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ