Το κριτήριο του κέρδους είναι η αιτία της εξαϋλωμένης Φροντίδας Υγείας και της ενεργειακής …

Όπως σημείωσε, πυρήνας της ΠΦΥ πρέπει να είναι το Κέντρο Υγείας (ΚΥ), με αποκεντρωμένα ιατρεία και κινητές μονάδες, πλήρως στελεχωμένο με όλες τις …

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ