Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 1η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ME AΡ.ΔΙΑΒ:23DIAB000026021.

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 2023 s -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Διαβουλ ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 2023 (386 kB)s -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Διαβουλ ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ (2 MB)...
ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 2023 s -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Διαβουλ ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 2023 (386 kB)s -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Διαβουλ ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ (2 MB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ