Από τις αρχές του 21ου αιώνα η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει αναδειχθεί ως πιθανός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα με βάση ευρήματα από μεγάλες μελέτες παρατήρησης πληθυσμού.

The post Τι επιπτώσεις έχει η ατμοσφαιρική ρύπανση στα καρδιαγγεικά νοσήματα appeared first on Iatropedia.