Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 10:38:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟ346907Θ-6ΣΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΜΟ346907Θ-6ΣΤ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.