Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 13:51:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΒΔ46907Θ-Ο3Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 92ΒΔ46907Θ-Ο3Ξ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.