Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 25/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2021 07:51:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΘ46907Θ-ΞΚΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 6ΜΞΘ46907Θ-ΞΚΜ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.