Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 11:36:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΦ446907Θ-8ΘΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΑΔΑ: ΨΣΦ446907Θ-8ΘΒ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.