Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-3-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 03/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2021 12:47:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΞ546907Θ-ΩΣ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-3-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΩΦΞ546907Θ-ΩΣ4
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.