Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-3-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 20/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/08/2021 10:58:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΓΒ46907Θ-9ΓΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-3-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΚΓΒ46907Θ-9ΓΟ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.