Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/01-03-2021(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 10:00:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π3Δ46907Θ-ΞΜΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/01-03-2021(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE – ΑΔΑ: 6Π3Δ46907Θ-ΞΜΧ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.