Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/01-03-2021(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE
Ημερομηνία: 18/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/08/2021 08:05:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞΦ46907Θ-ΝΑΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/01-03-2021(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ "
από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE – ΑΔΑ: 6ΒΞΦ46907Θ-ΝΑΞ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.