Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.6273/26-03-2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία INSIDE MEDICAL M IKE
Ημερομηνία: 25/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2021 12:23:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΓΟ46907Θ-Α2Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.6273/26-03-2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία INSIDE MEDICAL M IKE – ΑΔΑ: 6ΑΓΟ46907Θ-Α2Φ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.