Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.49/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ "
από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 13:39:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω58Ψ46907Θ-0ΒΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.49/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ "
από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ω58Ψ46907Θ-0ΒΝ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.