Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 43/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 21/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2021 13:26:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΖΧ46907Θ-Η16
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 43/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 68ΖΧ46907Θ-Η16
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.