Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.3/26-1-2021(θέμα 6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ "
από την εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 10:20:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ4646907Θ-9ΝΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.3/26-1-2021(θέμα 6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ "
από την εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΔΑ: 6Θ4646907Θ-9ΝΒ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.