Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 3/26-1-2021(θέμα 6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ "
από την εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: 27/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2021 13:48:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΡΤ46907Θ-ΑΘ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 3/26-1-2021(θέμα 6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ "
από την εταιρεία ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΔΑ: ΨΑΡΤ46907Θ-ΑΘ5
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.