Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.281/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ "
από την εταιρεία TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
Ημερομηνία: 08/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/10/2021 08:43:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΣ146907Θ-ΛΕ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.281/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ "
από την εταιρεία TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ – ΑΔΑ: 6ΞΣ146907Θ-ΛΕ7
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.