Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.28/12-11-2020(θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 13:16:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Σ846907Θ-ΑΦΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.28/12-11-2020(θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE – ΑΔΑ: 96Σ846907Θ-ΑΦΠ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.