Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 26/22-10-2020(θέμα 16ο ΦΑΣ) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (FASMA MED)
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 11:57:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΘ546907Θ-ΘΡΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 26/22-10-2020(θέμα 16ο ΦΑΣ) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (FASMA MED) – ΑΔΑ: 6ΦΘ546907Θ-ΘΡΙ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.