Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.26/22-10-2020(θέμα 16ο ΦΑΣ ) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤ ΚΡΕΒ "
από την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 12:14:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ν346907Θ-Δ1Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.26/22-10-2020(θέμα 16ο ΦΑΣ ) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤ ΚΡΕΒ "
από την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: 62Ν346907Θ-Δ1Η
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.