Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.244/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ "
από την εταιρεία Η & Γ ΖΕΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 25/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2021 09:08:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧ446907Θ-7Φ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.244/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ "
από την εταιρεία Η & Γ ΖΕΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 6ΡΧ446907Θ-7Φ7
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.