Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.242/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΥΛΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "
από την εταιρεία SAFEGUARD SECURITY SOLUTIONS
Ημερομηνία: 13/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2021 12:25:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ3Ψ46907Θ-ΧΗΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.242/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΥΛΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "
από την εταιρεία SAFEGUARD SECURITY SOLUTIONS – ΑΔΑ: ΩΚ3Ψ46907Θ-ΧΗΗ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.