Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 24/15-10-2021(θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ
Ημερομηνία: 25/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2021 08:13:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α8Φ46907Θ-Υ4Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 24/15-10-2021(θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΔΑ: 6Α8Φ46907Θ-Υ4Β appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.