Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/30-09-2021(θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ημερομηνία: 13/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2021 14:54:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΨ646907Θ-4Ψ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 23/30-09-2021(θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΑΔΑ: ΨΒΨ646907Θ-4Ψ1 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.