Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE
Ημερομηνία: 05/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2021 09:57:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΜΣ46907Θ-Π1Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE – ΑΔΑ: ΩΥΜΣ46907Θ-Π1Ζ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.