Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-09-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΑΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE
Ημερομηνία: 05/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2021 10:54:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥΗ46907Θ-Λ0Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-09-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΑΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE – ΑΔΑ: ΨΛΥΗ46907Θ-Λ0Η
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.