Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.222/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΡΑΜΜΑΤΑ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 12:56:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Γ046907Θ-07Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.222/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΡΑΜΜΑΤΑ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: Ψ6Γ046907Θ-07Β
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.