Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.222/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΡΑΜΜΑΤΑ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 29/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2021 09:11:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΤ46907Θ-9ΡΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.222/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΡΑΜΜΑΤΑ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: Ψ3ΨΤ46907Θ-9ΡΗ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.