Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.22/7-11-2019(θέμα 17ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE
Ημερομηνία: 29/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2021 09:44:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΒΚ46907Θ-ΦΥΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.22/7-11-2019(θέμα 17ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE – ΑΔΑ: ΩΓΒΚ46907Θ-ΦΥΜ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.