Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.218/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Μ Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΕ
Ημερομηνία: 29/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2021 13:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΣΚ46907Θ-ΖΨΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.218/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Μ Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΕ – ΑΔΑ: 6ΗΣΚ46907Θ-ΖΨΕ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.