Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ "
από την εταιρεία Α. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 09:28:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΧΤ46907Θ-ΥΦΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ "
από την εταιρεία Α. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΦΧΤ46907Θ-ΥΦΖ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.