Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ "
από την εταιρεία Α ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 09:04:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΩ446907Θ-ΛΑ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ "
από την εταιρεία Α ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: 6ΘΩ446907Θ-ΛΑ1
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.