Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.211/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 25/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2021 12:20:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΨ146907Θ-ΒΥΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.211/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: 9ΩΨ146907Θ-ΒΥΧ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.