Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.210/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE
Ημερομηνία: 01/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/10/2021 10:20:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΚΛ46907Θ-4Σ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.210/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE – ΑΔΑ: ΩΧΚΛ46907Θ-4Σ8
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.