Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.21/02-09-2021 (θέμα 11ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ
Ημερομηνία: 30/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2021 13:52:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΒΗ46907Θ-7ΚΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.21/02-09-2021 (θέμα 11ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ – ΑΔΑ: 9ΑΒΗ46907Θ-7ΚΦ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.