Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.21/02-09-2021 (θέμα 10ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 01/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/10/2021 10:27:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΧΟ46907Θ-Δ4Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.21/02-09-2021 (θέμα 10ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΣΧΟ46907Θ-Δ4Θ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.