Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 20/20-08-2021(θέμα 13ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ημερομηνία: 30/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2021 13:00:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΠ046907Θ-Τ0Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 20/20-08-2021(θέμα 13ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΑΔΑ: ΨΗΠ046907Θ-Τ0Τ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.