Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.191/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ "
από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΕ .
Ημερομηνία: 08/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2021 09:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΧ346907Θ-1ΗΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.191/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ "
από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΕ . – ΑΔΑ: ΨΤΧ346907Θ-1ΗΧ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.