Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.183/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣΝ ΑΕΡΙΩΝ "
από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 21/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2021 13:28:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΗΠ46907Θ-ΚΡΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.183/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣΝ ΑΕΡΙΩΝ "
από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΚΗΠ46907Θ-ΚΡΡ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.