Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.18/29-7-2021 (θέμα 22ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 30/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2021 08:54:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΣΛ46907Θ-ΓΡ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.18/29-7-2021 (θέμα 22ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΚΣΛ46907Θ-ΓΡ5 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.