Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.178/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ "
από την εταιρεία RONTIS HELLAS AEBE
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 12:11:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΞΝ46907Θ-Λ76
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.178/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ "
από την εταιρεία RONTIS HELLAS AEBE – ΑΔΑ: ΨΡΞΝ46907Θ-Λ76
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.