Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 13:50:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΠΦ46907Θ-ΩΩΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΦΠΦ46907Θ-ΩΩΘ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.